Mattvätt

Vård och underhåll av mjuka mattor

I underhållet av textila golv är regelbunden mattvätt en mycket viktigt del. I hemmiljö rekommenderas tvätt en gång per år eller vart annat år beroende på nedsmutsningsgraden. När det gäller offentlig miljö bör ett underhållsschema upprättas av en mattvättare.

 

Dammsugning

En av de viktigaste momenten i underhållet är dammsugningen. Gångstråk i offentliga lokaler och kontorslokaler bör dammsugas dagligen. Övriga ytor bör dammsugas en till två gånger per vecka. Val av dammsugare är av största vikt för ett bra resultat. För offentlig miljö rekommenderar vi så kallade industridammsugare med god kapacitet. Vid användande av borstvalsmunstycke rekommenderas försiktighet, använd ej för hårda borstar och ställ in maskinen så att borstarna ej tränger ner för djupt i luggen. Detta råd gäller i första hand öglade mattor där garnet kan skadas.

 

När mattan behöver rengöras på djupet

Mattschampo

Schamponering med golvvårdsmaskin är en effektiv rengöring som samtidigt skyddar mattorna mot återsmutsning genom att tillföra fibrerna en skyddande fluorkemikalie som stöter bort smutsen. Främst avför regelbunden skötsel.

 

Extrationstvätt

När mattan är smutsig är extrarengöring den vanligaste metoden för djuprengöring. Metoden är synnerligen effektivt för att avlägsna fläckar och smuts ur hårt nedsmutsade mattor. Är utmärkt för att förbehandla mattor innan annan behandling utföres.

105 kr per meter exklusive moms.
Eventuell möbelflyttning debiteras per timme.
De olika momenten