Om Medèa Städ

Om oss

Medèa Städ är en proaktiv liten städfirma som grundades år 1996 och som har sedan dess hjälpt många företag med lokalvård och materialförsörjning till konkurrenskraftiga priser. Genom att samarbeta med Medèa Städ, har våra kunder kunnat frigöra resurser i form av pengar och egen tid för utveckling av sin kärnverksamhet.

Medèa Städ arbetar med kvalitetssäkring enligt SiQ:s modell och utvecklar firman enligt intentionerna i ISO 14001. Vi har ansvarsförsäkring, kollektivavtal samt engagerade och ansvarstagande medarbetare. Vår affärsidè är högkvalitativ och nogrann städning till ett rimligt pris! Vi är alltid ärliga mot våra kunder, vi följer lagen och respekterar arbetsmarknadens villkor och regler.

För oss på Medèa Städ är miljöhänsyn en grundläggande självklarhet! Vi värnar om en bättre miljö samt nöjda och trygga kunder!

Vår vision

Ärlighet kommer först

Vi följer lagen och respekterar arbetsmarknadens villkor och regler. Vi sätter stort värde på vårt varumärke och vårt namn! Vi på Medéa Städ anser att ärlighet är en grundpelare i kundrelationer och ser därför till att alltid vara ärliga mot våra kunder och verkar för att det förblir så inom branschen.

Vi agerar när det behövs

Alla våra medarbetare är skyldiga att agera dygnet runt och förväntas att göra arbetet enligt kundens behov och önskemål. Ansvar är det viktigaste som finns för kunna ha nöjda kunder samt ett bra rykte inom städbranschen. Vi tar ansvar för vad vi gör och vem vi gör det för.

Erfarenhet som bevisar kvalité

Medèa Städs stora erfarenhet inom branschen samt dess långvariga relationer med sina kunder garanterar hög kvalitet.

Genom ett strukturerat och enhetligt arbetssätt, en aktiv ledning som skapar förutsättningar för kvalitetsarbete, samt lyhördhet för sina kunders krav och förväntningar, kan Medèa Städ i nära samarbete med sina kunder ständigt utveckla kvaliteten i sina tjänster.

Vi planerar alltid med kunden ett möte varje halvår för kunna uppnå vår kvalité vision inom vårt företag. Vi utför även varje månad städ kvalités kontroll som vi går igenom tillsammans med kunden. Och efter vår kontroll kunden får bedöma det själv och skriva under att vi uppnår vårt städ kvalité.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

Medéa Städ strävar inte bara efter det förebyggande arbetet utan också på själva arbetets innehåll. För oss är krav ur miljöhänsyn en grundläggande självklarhet!

Värnar om miljön

Vi använder oss av miljövänliga produkter och städmetoder. Vi tänker och handlar utifrån ett miljöperspektiv i syfte att skapa förutsättningar till miljöförbättring. Vi värnar om en bättre miljö samt nöjda och trygga kunder.

Ledningen

Samarbetspartners

  • Cleanhouse Scandinavia
  • Papyrus